Liczba odwiedzin strony: 12601 Osób na stronie: 5
 

Adwo-Audit. Kancelaria badań bilansów i
doradztwa

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 110 poz. 968 - Postępowanie egzekucyjne w administracji
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1.  Ustawa określa prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych obowiązków, o których mowa w art. 2, a także sposób zabezpieczenia wykonania tych obowiązków. Art. 1a.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:   1)   biegłym skarbowym - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową,   2)   czynności egzekucyjnej - rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego,   3)   dłużniku zajętej wierzytelności - rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak również bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata oraz inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego,   4)   egzekutorze - rozumie się przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych,   5)   nieruchomości - rozumie się przez to również: a)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, b)  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, c)  prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, w tym także prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni,   6)   opłacie komorniczej - rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku...
KRS 0000163948 - SG SECURITIES POLSKA S.A. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SG SECURITIES POLSKA S.A. W LIKWIDACJI S.A. 2003-06-05 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA M. ST. WARSZAWA M. ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-167-73-52 12643384 0000163948
KRS 0000163947 - "PROFIT 2000" SP. Z O.O. "W LIKWIDACJI"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PROFIT 2000" SP. Z O.O. "W LIKWIDACJI" SP. Z O.O. 2003-06-04 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PODMIEJSKA 9 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI M. GORZÓW WIELKOPOLSKI M. GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 210983589 0000163947
KRS 0000163946 - "ZHR POZNAŃCZYK" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ZHR POZNAŃCZYK" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-06-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚW. MARCIN 30 61 - 805 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
778-140-87-21 634484240 0000163946
KRS 0000163944 - "ULTRA - H. GÓRNICKA-HOLECZEK, M. CICHOCKA SP. J."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ULTRA - H. GÓRNICKA-HOLECZEK, M. CICHOCKA SP. J." SP. J. 2003-07-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MŁYŃSKA 13/2 61 - 730 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 634486345 0000163944
KRS 0000163943 - FUNDACJA "ZDROWIE"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA "ZDROWIE" FUNDACJA 2003-06-03 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHAŁUBINSKEGO 7 67-100 NOWA SÓL NOWA SÓL NOWOSOLSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 970294683 0000163943